Älvsjö bostadsmarknad

Ha rätt förväntningar är bästa tipset på skakig marknad!

I tidigare inlägg har vi skrivit -”Stockholms bostadsmarknad präglas av en tvär inbromsning. Vikande efterfrågan, svagare budgivningar och längre försäljningstider har tydligt dämpat prisökningarna”. Den trenden fortsätter och blir allt tydligare. Nyproduktionen märker det tydligast och vi har redan sett exempel på byggare som konverterar sina planerade bostadsrättsprojekt till hyresrätter. Bland befintliga bostadsrätter dras flera försäljningar tillbaka och många som ändå säljer gör det till priser som ligger under deras många gånger höga förväntningar.

Denna gången är det inte någon Lehman-krasch eller Greklandskris som skapar ett tillfälligt hack i kurvan. Denna gång ska vi snarare förvänta oss att vi fått svar på frågan som vi under det senaste decenniet ställt oss -"Hur länge kan detta fortsätta?" Vi står troligen inför en vändpunkt för hur högt priserna kan stiga.

Går du i säljtankar så är tipset att ha rätt förväntningar! Står du inför ett bostadsbyte så var beredd på nya förutsättningar. För de flesta av oss handlar det än så länge om att tänka rätt när vi ska byta boende men läget kan komma att förändras. Vid ett prisfall kan du inte förvänta dig att få ut samma pris som när priserna var som högst. Men å andra sidan köper du förmodligen också billigare så mellanskillnaden behöver inte bli annorlunda än den varigt tidigare om du sköter allt rätt. Ska du byta upp dig till ett dyrare boende kan det t.o.m. vara fördelaktigare att göra det när priserna backat lite än att göra det när priserna är på topp. Funderar du på att byta bostad inom den närmaste framtiden är det betydligt viktigare än tidigare att noga diskutera igenom förutsättningarna för den affär du vill göra med en kompetent mäklare.

Inför årets sista kvartal förväntar vi oss en fortsatt prispress p.g.a. avvaktande efterfrågan. Den faktor som just nu hindrar en positiv prisutveckling allra mest är bankernas skuldkvotstak men också de i övrigt tuffare bedömningar som bankerna gör av såväl kunder samt säkerheterna för lånen – d.v.s. en tuffare granskning av framförallt bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Vi har en avvaktande marknad där efterfrågan viker ner en aning, troligen kommer räntan att ligga kvar på en låg nivå och Sverige fortsätter än så länge att tuffa på bra. Nu återstår att se om riksdagen under rådande omständigheter vågar sig på att rösta igenom det tredje amorteringskravet och en nedtrappning av ränteavdragen. Vi tror att detta i nuläget skulle vara negativt för bostadsmarknaden och på sikt även för Sverige. Vår förhoppning är att man avvaktar med ett sådant beslut för att se hur priserna utvecklas framöver. Risken finns att ytterligare åtstramningar öppnar upp för ett större prisfall som i sin tur får effekter långt utanför bostadsmarknaden.