ÅRSMÖTET FRAMFLYTTAT p g av COVID 19

Årsmötet framflyttat!

På senaste styrelsemötet 2/4 beslöts att Årsmöte för Älvsjöföretagarna måste flyttas fram p g av Covid 19 epedemin.

Vi återkommer med närmare information.
Preliminärt kommer mötet hållas efter sommaren, slutet av augusti eller början av september.