Grannsamverkan125

Vad är Grannsamverken125 ?

Jo genom att sprida information snabbt och korrekt så minskas risken att få inbrottsvågor. Mail används och dessa skickas ut till alla i ett stort väldefinierat område. Det är viktigt att området är stort så att eventuella kriminella aktiviteter som kan drabba alla i området upptäcks och rapporteras..

Vi behöver för vår verksamhet inga tekniska hjälpmedel eller patrullerande bilar utan det som gäller är samverkan mellan människor och normal vaksamhet. Då det är över 3000 medlemmar som får mail  så får ett mail mycket stor spridningseffekt. Priset för att vara med är noll kronor och man låter var och en bidra med vaksamhet och uppmärksamhet. Det betyder inte att andra metoder förnekas. Inbrottslarm kan vara bra och ordentliga lås och staket bör man ha.