Modern kommunikation använder ny teknik och funktioner för att förstärka budskapen

Det var bättre förr?

Då visste alla åtminstone vad som fanns att välja mellan, både när det gäller mediekanaler som när det gäller målgrupperade reklamutskick.

Det stora bryderiet på marknadsavdelningar och hos reklambyråer nu för tiden är hur man ska nå ut med budskapen? För att inte tala om bryderier hos mindre och medelstora företag som väljer att sköta sin marknadsföring på egen hand.

Bakgrunden till problematiken är flera: mediekulturerna som är under förändring, bristande förståelse hos ledningsgrupper och det viktigaste av allt, förändrat konsumtionsbeteende hos konsumenterna.

En viktig fråga i sammanhanget är vad ska man nå ut med, och till vem?

Historiska perspektiv…

Om vi tittar bakåt, så har själva marknadsproblemet uppmärksammats för över 140 år sedan, år 1874, då John Wanamaker uttalade:
"Half of the money I spend on advertising is wasted; the problem is - I don't know wich half!"

Dåtida marknadsplatserna var naturligtvis viktiga, folk visste själva när det var dags att känna behoven, var någonstans man skulle hitta lösningen, och ungefär vad som fans till försäljning.
Företag och butiker hette nästan alltid något deskriptivt, t ex Anderssons Järnaffär, Persson Pappershandel etc. Man visste vad man kunde förvänta sig att hitta när man steg in i en butik.

Dessutom, så som det fortfarande ofta är
i andra länder, så samlades samma klick av företag på en och samma gata.
T ex Slaktargatan, Hantverkargatan, Snickargatan, Torggatan m fl.
Man utsatte frivilligt sin affärsrörelse för konkurrens eftersom man visste att det ändå var hit som kunderna skulle gå. Man kan säga, att varje liten gata blev som en egen  företagarförening. Apropå det, nya moderna centra har på senare tid börjat anamma modellen med att koncentrera liknande rörelser bredvid varandra, precis som det var förr...

…Så vart vill jag komma?

Jo, idag ser vi effekterna via tryckta media dala - mot yngre generationer är den redan nästan obefintlig.
Konsumtion av TV och radio förändras, konsumenten har nya sätt att undgå reklamen – om man nu överhuvudtaget använder sig av dessa alternativ.
De som utnyttjar media-kanalen har ofta ett ganska väletablerat varumärke eller produkt att erbjuda och reklamen jobbar ofta med repetitiv verkan.
Reklam i våra brevlådor kastas och förkastas i varierande grad. Och mitt i allt det här så finns internet med alla sina sociala kanaler, så då gör vi väl som vi alltid gjort, fast där istället…

Hur blir det nu…då...?

Företagen använder ofta de nya kanalerna för att pusha ut sina budskap och/eller reklamkampanjer, som i bästa fall ser ut ungefär som innan, fast i digital form…
…För visst vill väl vi alla ta del av just deras budskap i det stora enorma mediebruset, hur det än ser ut…

...eller hur var det nu…?

Det är inte bara de nya kanalerna som kommit, det är också en ny tid. Konsumenterna väljer
i allt större utsträckning när de själva vill ta reda på intressanta fakta inför ett köp - oftast genom att googla, jahooa eller använda MSN.

Om det nu är så att vi ur kommunikationssynpunkt snart är tillbaka vid, eller rättare sagt snart är framme vid, en ny tid då vi inte längre kan kommunicera med våra kunder på några andra villkor mot vad de själva vill, så kanske man bör fundera över VAD vår företagarförening kan bidra med genom det enkla faktumet av att vi alla är samlade, och att vi tillsammans utgör en lokal styrka genom vår lokala förankring -  med lokal service, trygghet och kvalitet. Det leder oss vidare in på…

…Alvsjöföretagarna.se

Genom att samla alla våra resurser enligt principen; ”en för alla, alla för en” - så skapas en ny era och förutsättning att vara lokal och ändå kunna utnyttja och bryta nya banor med hjälp av internet, på ett effektivt sätt.
Nyckelfaktorerna, är samverkan och information i kombination med de geografiska styrkor och timing mot det som området erbjuder. Ju mer vi erbjuder konsumenter och BoMedlemmarna, desto starkare effekt. Tillsamman är vi riktigt attraktiva och starka såsom grupp.

Erfarenheten är att den som agerar under ett känt eller erkänt  fenomen, eller varumärke, eller känt företag - får 7 gånger starkare utfall i marknadsföringen gentemot samma satsning hos ett okänt företag.
Det krävs ofta olika tillägg och förstärkningar av olika slag, för att ett erbjudande ska få tillräcklig genomslagskraft. I dagens läge krävs dessutom en attityd  kopplat till det vi erbjuder.
Ett gammalt typexempel jag ibland tänker på inom bilindustrin,  är den sociala påspädning
i reklamen som sker. När ett mindre etablerat eller attitydsvag märke, t ex Fiat, gör reklam så fyller man bilen med folk och kör den utmed ett härligt grönt fält medan Volvo istället kan visa grillen! Hade reklamen för bilmärkena utformats tvärt om så hade det inte funkat för Fiat, helt enkelt.
För alla sammanhang så är komponenterna i en kommunikationsstrategi antingen social, rationell, emotionell eller repetitiv och förutsättningarna för produkten beskrivs bäst genom Kotlers fyra P (Produkt, Pris, Plats och Påverkan), ibland med tillägga av Janne Carlssons femte (Personal).

Vision

Vår web-sida erbjuder medlemsföretagen en förstärkt möjlighet att skapa ökat intresse genom att vi samlar och utnyttjar våra lokala, gemensamma komponenter.
Nya Web-sidan är både en tillgång och en resurs, när vi väl fattar att utnyttja tekniken och tagit oss modet att våga utnyttja den fullt ut. Skillnaden mellan en web-sida och hemsida är att web-sidan utnyttjar tekniken som en del av kommunikationen. En hemsidan presenterar bara det vi vill säga och är sällan interaktiv.

Vår interaktiva Web-sida erbjuder medlemmarna därutöver; mass-mail-funktion till valda grupper (B2B eller B2C), möjligheter att publicera tidsbegränsade erbjudanden till BoMedlemmar, Skriva redaktionella spalter med olika tips, samt att hantera, publicera och automatisera avpublicering för innehåll och erbjudanden, alldeles själv. Nu behöver du bara ta dig tiden, resten ingår i företagets medlemskap.
 
Vår Web-satsning kommer bli det vi själva gör den till och inte ett dugg mera. Om vi anstränger oss mer och erbjuder BoMedlemmarna lite av det bästa så finns incitamentet att antalet BoMedlemmar kommer att växa och då kommer kontaktkostnaden att sjunka. Det blir i längden till allas vår fördel, kanske framförall för våra lokala kunder.
När BoMedlemmarna blir tillräckligt många kommer det att bli intressant att anordna evenemang, olika premiärer och andra roliga aktiviteter, lite beroende på egna verksamhetens möjligheter och produktinnehåll. Websidan innehåller färdiga funktioner som automatiserar anmälan, mailar påminnelser till anmälda, sammanställer deltagarlistor mm - helt automatiskt. Så man kan säga att web-sidan är beredd.

För våra B2B företag är det viktigt att inte glömma bort våra företagsträffar, det är en viktig väg till social marknadsföring och möjlighet att knyta viktiga affärskontakter. Vi får inte glömma bort att flera av våra medlemmar är med bara för att vi har så trevligt på våra AW-träffar. Många lärdomar sätter guldkant.
Hoppas enkelheten och storheten med vår web-satsning, som även förenklar att anordna och administrera AW-träffar, kommer att bidra till en ökad lokal aktivitet.

Styrelsearbete är normalt sett ett gratisarbete som gynnar medlemmarna mer än det gynnar de som sliter extra och offrar sin tid. Här kommer web-sidans administrativa funktioner att avlasta och spara tid.
- Kort sagt:  Nu blir det enklare för alla!

Kanske kommer detta att betyda att vi kommer kunna träffas lite oftare. Låt oss hoppas!

Låt oss också hoppas  att vår nya web-satsning blir bra och inte rinner ut i sanden! Då kommer resultaten bli bra samtidigt som värdet av medlemskapet kommer växa.
Vi vill alla vara vinnare på vår egen hemmaplan,  och när vi uppnår målen blir våra kunder och supportrar kanske de som i slutändan kommer vinna mest.

ANCKERS & CO - STRATEGI ÄR EN GENERATOR TILL INTÄKTER
Vi har sedan år 1991 arbetat med långsiktig och lönsam marknadskommunikation. Våra verktyg är god helhetssyn, resursanpassning, prioritering och hållbara kreativa idéer samt kompetens. Vill ni få råd och tips för er verksamhet, så kontakta oss på tel 08. 7 200 200 - www.acoab.se / Välkomna.

 

Göran Anckers, VD