VÄLKOMMEN SOM BO-MEDLEM, Så här enkla är våra villkor!

Som Bo-Medlem kan jag få del av erbjudanden från medlemsföretagen.

  1. Jag är införstådd med att det alltid avsändande företag som ansvarar för sitt budskap.
  2. Jag kan aldrig hålla Älvsjöföretagarna Företagsförening ansvarig för ett medlemsföretag, eller dess enskilda agerande.
  3. Jag ansvarar själv för mina kontouppgifter, som måste vara korrekta för att jag får använda användarkontot samt förvaras så att jag inte låter andra kan använda mitt konto.
  4. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor när som helst kan ändras av Älvsjöföretagarna.se, samt att jag då på nytt kan kvittera avtalsvillkoren som villkor för att fortsätta använda mitt användarkonto.

Jag är medveten om att jag genom att kvitterar dessa villkor på min kontoansökan också ingår ovanstående avtal med Älvsjöföretagarna företagsförening och att avtalet gäller fram tills dess att mitt konto avslutas, eller sägs upp. Med "jag" menas den som som lägger upp sitt konto.