BOSTADSPRISERNA I ÄLVSJÖ

Nu när vi lagt 2016 till handlingarna kan vi se tillbaka på ett lite svängigt år på bostadsmarknaden.

Köphetsen inför amorteringskravet i våras uteblev, en köphets som många hade hoppats på eftersom köparna året innan stod på kö när amorteringskravet först skulle införas.
Istället såg vi ett stort utbud och avvaktande köpare vilket gjorde att marknaden ett tag var väldigt trög, något som också syns tydligt i statistiken nu när vi blickar tillbaka.

Under hösten har utbudet av bostäder succesivt minskat jämfört med året innan då utbudet var stort. Dock har det inte inneburit någon tydlig prisökning vilket brukar vara fallet vid ett lågt utbud.

Vi kan konstatera att köparna nu är mer försiktiga än tidigare p.g.a. amorteringskrav och bankernas striktare krav för utlåning som begränsat mångas finansieringsmöjligheter. Dessutom har Brexit och valet i USA gjort många av oss mer försiktiga. 2016 stod för den tydligaste inbromsningen på bostadsmarknaden sedan finanskrisen hösten 2008.

Enligt Svensk Mäklarstatistik har prisuppgången för Stockholms kommun de senaste 12 månaderna stannat på måttliga 3% för bostadsrätterna och 4% för villorna, jämfört med tvåsiffriga procentuella prisuppgångar de föregående åren – men priserna fortsatte trots allt upp.

När vi nu inlett 2017 vet vi att vi kommer att ta med oss både amorteringskrav och tuffare kreditregler från 2016.
Oomtvistligt är också att vi kommer att vara påverkade av vad som händer i vår omvärld.

De flesta bedömare är av uppfattningen att räntorna nu har nått sin botten och förmodligen kommer att stiga så smått framöver. Sannolikt kommer vi ändå att se ett bra bostadsår 2017 tack vare en stark underliggande efterfrågan och fortsatt mycket låga räntor.
Periodvis kommer utbudet att vara stort under året vilket innebär att vi under dessa perioder får vara lite mer ödmjuka för att priserna då kanske inte når upp till önskade toppnivåer.
Allt som allt, ser vi ändå fortsatt ljust på utvecklingen det kommande året. Vårt råd inför året är att planera sin ev. försäljning i god tid och försöka undvika de mest utbudsintensiva perioderna under maj/juni och under slutet av augusti/början av september. Ytterligare ett tips är att alltid stämma av med sin säljmäklare innan du tar ett beslut om köp av nytt boende så att du har rätt