Välkomna till ett VIKTIGT MÖTE (Ev. fusion med Företagarna i Stockholm) i Älvsjöföretagarna den 20 september kl 18.00-19.00!

 

Välkomna till ett VIKTIGT MÖTE (Ev. fusion med Företagarna i Stockholm) i Älvsjöföretagarna den 20 september kl 18.00-19.00!

Välkommen till ett viktigt möte med Älvsjöföretagarna på Långbro värdshus den 20 september kl 18.00-19.00 De som inte kan medverka kan om intresse finns vara med på Teams under förutsättning att vi får till tekniken.
 

Styrelsen har under året arbetat med olika alternativ för att framåt på bästa sätt ta till vara alla medlemmars intresse i att utveckla företagande/affärer och nätverkande. Det som styrelsen efter noga övervägande landat i är att Älvsjöföretagarna kan med fördel fusioneras in i Stockholms lokalavdelning av företagarna. Det har varit viktigt för oss att våra Älvsjöfrågor kan fortsätta drivas men med ännu större tyngd och fokus. Företagarna är som de flesta vet en stor organisation med fokus att främja företagarnas intresse. De har på senare år också valt att arbeta mycket mera lokalt och i närhet av Söderort och då t ex Älvsjö. Detta gör att vi känner att våra frågor och gemensamma intressen får mycket större förutsättningar beträffande Event, Ekonomi, IT, Marknadsföring, Kunskap/kompensutveckling och inte minst ett större och bredare nätverkande.   

 

Ovanstående är ett förslag som styrelsen vill presentera för sina medlemmar under detta möte. Styrelsen kommer även att ge förslag på hur medel/resurser/ekonomin kommer att hanteras vid en eventuell nedläggning. Medlemmarna ges möjlighet att ge styrelsen instruktioner synpunkter på detta.  

 

För att alla frågor ska kunna besvarar kommer förutom styrelsen också företagarnas representanter att medverka. Det ska också nämnas att de har erfarenhet att likande fusioner och deras jurister hjälper till så att vi följer alla steg och lagar/stadgar om vi väljer att gå vidare.

 

Om mötet väljer att fatta ett första beslut för ovanstående fusionsförslag och likvidation kommer vi att kalla till andra beslutsmöte vilket då blir årsmötet den 20 oktober kl 18.00 -19.00. Därefter blir det ett formellt och giltigt beslut. Därefter kommer det att vara en process som följer lagar och stadgar vilket indirekt betyder en del pappersjuridik.

 

Vi ser fram emot att tillsammans med er se fördelarna med styrelsens förslag och att därigenom växla upp på riktigt med mera resurser!!


o s a senast xx september via mejl till:
kom@alvsjoforetagarna.se

 

Ser fram emot att träffa er på Långbro Värdshus och det viktiga mötet för Älvsjöföretagarna.

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen älvsjöföretagarna

Current View