Älvsjöföretagarnas årsmöte: Beslut om fusion till Företagarna i Stockholm och upplösning/likvidation av föreningen Älvsjöföretagarna

                                                    http://www.alvsjoforetagarna.se/sites/default/files/pub/img/aff_logo_marke.gif

Älvsjöföretagarnas årsmöte: Beslut om fusion till Företagarna i Stockholm och upplösning/likvidation av föreningen Älvsjöföretagarna 

Årsmötet beslöt enhälligt att fusioneras in i Företagarna Stockholm och upplösa/likvidera föreningen.

Beslut om föreningens nettotillgångar. Enligt föreningens stadgar ska, vid en likvidation, föreningens nettotillgångar gå till välgörande ändamål. Årsmötet diskuterade förslag till föreningar/organisationer att skänka medlen till. Gemensamt beslut skall tas och fastställas på kommande möte/julbord 9/12 2022.

Nuvarande styrelse kvarstår till dess att fusionen med Företagarna och likvidationen av föreningen är genomförd.

På mötet presenterades möjligheten för valfri representant att adjungeras in i Företagarnas styrelse under 1 år. Slutgiltigt beslut tas och fastställs på kommande möte/julbord 9/12 2022.

Bakgrund: Styrelsen har under året arbetat med olika alternativ för att framåt på bästa sätt ta till vara alla medlemmars intresse i att utveckla företagande/affärer och nätverkande. Det som styrelsen efter noga övervägande landat i är att Älvsjöföretagarna kan med fördel fusioneras in i Stockholms lokalavdelning av företagarna. Det har varit viktigt för oss att våra Älvsjöfrågor kan fortsätta drivas men med ännu större tyngd och fokus. Företagarna är som de flesta vet en stor organisation med fokus att främja företagarnas intresse. De har på senare år också valt att arbeta mycket mera lokalt och i närhet av Söderort och då t ex Älvsjö. Detta gör att vi känner att våra frågor och gemensamma intressen får mycket större förutsättningar beträffande Event, Ekonomi, IT, Marknadsföring, Kunskap/kompensutveckling och inte minst ett större och bredare nätverkande.  

Ovanstående presenterades för sina medlemmar den 20 september kl 18-19 på Långbro Värdshus. Styrelsen gav även förslag på hur medel/resurser/ekonomin kommer att hanteras vid en eventuell nedläggning. Medlemmarna gavs möjlighet att ge styrelsen instruktioner synpunkter på detta.  För att alla frågor skulle kunna besvaras var förutom styrelsen också företagarnas representanter med i det mötet. Det ska också nämnas att de har erfarenhet att likande fusioner och deras jurister hjälper till så att vi följer alla steg och lagar/stadgar om vi väljer att gå vidare. Mötet den 20 september fattade ett första beslut för ovanstående fusionsförslag och likvidation och alla medlemmar kallades  till ett andra beslutsmöte vilket blev årsmötet den 20 oktober kl 18.00 -19.00. Därefter blir det ett formellt och giltigt beslut. Därefter kommer det att vara en process som följer lagar och stadgar vilket indirekt betyder en del pappersjuridik. Årsmötet beslöt enhälligt att fusioneras in i Företagarna Stockholm och upplösa/likvidera föreningen.

Vi ser fram emot att träffas på vårt julbord den 9/12 på Herrängen gård kl 18.00.


o s a senast 25 november via mejl till:
kom@alvsjoforetagarna.se

 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Älvsjöföretagarna

Current View