VÄLKOMMEN SOM BO-MEDLEM, Så här enkla är våra villkor!

Som Bo-Medlem kan jag få del av erbjudanden från medlemsföretagen.

  1. Jag är införstådd med att det alltid avsändande företag som ansvarar för budskapen.
  2. Jag kan aldrig hålla Älvsjöföretagarna Företagsförening ansvarig för ett medlemsföretag, eller dess agerande.
  3. Jag ansvarar själv för mina kontouppgifter, som måste vara korrekta för att jag får använda BoMedlemskapskontot samt förvaras så att jag inte låter andra kan använda mitt BoMedlemsskap-konto.
  4. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor när som helst kan ändras av Älvsjöföretagarna.se, samt att jag då på nytt kan kvittera avtalsvillkoren som villkor för att fortsätta använda mitt användarkonto.
  5. Jag är införstådd i att jag genom att öppna ett BoMedlemskaps-konto aktivt godkänner att erhålla e-post från Älvsjöföretagarna. Om jag inte vill får e-post så måste avsluta mitt BoMedlemskapskonto.

Jag är medveten om att jag genom att aktivt kvitterar dessa användarvillkor i anslutning till min kontoansökan också ingår ovanstående avtal med Älvsjöföretagarna företagsförening samt att avtalet gäller fram tills dess att mitt konto avslutas, eller sägs upp. Med "jag" menas den person som tecknar ett BoMedlemskap-konto.