ÄLVSJÖFÖRETAGARNAS VERKSAMHET

FÖRETAGARE I ÄLVSJÖ?

Som FöretagsMedlem i Älvsjöföretagarna är du med och stärker Älvsjö som en dynamisk och kundvänlig marknadsplats.

Vad vi gör inom föreningen Älvsjöföretagarna.

Föreningens ändamål är att främja företagandet och tillvarata företagarnas och konsumenternas intressen i Älvsjö genom att skapa förutsättningarna för ett livskraftigt socialt och kommersiellt nätverk. Föreningen har idag 86 anslutna medlemsföretag.

Älvsjö Centrum är en del av Älvsjöföretagarna.

Under 2016 öppnades flera verksamheter i vårt centrum. Så gott som alla lokaler är uthyrda och nya butiker har dragit igång.  Stadsdelsförvaltningen ser fördelar med att ha en samtalspartner som arbetar för centrum i frågor om bl a trygghet och säkerhet, samt metoder att föra ut information om framtida planer.

Vi har sett över möjligheterna till gemensam marknadsföring och det finns positivt intresse från många när det gäller i gemensamma aktiviteter.
Genom vårt samarbete med Stockholmsmässan har vi fått möjligheter till egna informationstavlor på pendeltågsstationen som visar vilka medlemmar vi har samt vilka samhällsfunktioner som finns.
Nästa steg blir att utvärdera framtiden  och att sätta ramarna för arbetet. Ett fungerande samarbete skulle kunna tillföra mycket till vårt Älvsjö.

ÅRSAVGIFTER:
Årsavgift medlemskap i Älvsjöföretagarna:        f.n 650:-/år.
Tillägg för medlemsskap i Centrumföreningen:  1 000:-/år (öronmärks som egen aktivitetskassa för centrumrelaterad marknadsföring och centrumaktiviteter )

Vi välkomnar alla nya medlemmar och deras stöd i vårt gemensamma arbete för ett starkt och växande Älvsjö som närmarknad!

Bli medlem? Klicka här.

KONTAKT
styrelsen@alvsjoforetagarna.se

FAKTURAADRESS
inbox.lev.989064@arkivplats.se