STYRELSEN TRÄFFAR TRAFIKVERKET

På vårt nästa styrelsemöte under Januari år 2019 så kommer vi träffa ledande personal från Trafikverket.
    Mötet kommer avhandla frågan om hur Trafikverket och Älvsjöföretagarna kan etablera ett gott samarbete.

Vi återkommer med information efter vårt möte.