Älvsjöföretagarnas medlems- och användaravtal & kontovillkor

  1.  Jag lovar att ansvara för att hålla företagets uppgifter aktuella inom denna webplats
  2. Jag är medveten om att användarkontot hos Älvsjöföretagarna är ett konto som är personligt knuten till mig och garanterar att inte utelämna mina kontouppgifter till någon annan.
  3. Jag garanterar att mass-mail-tjänsten hos Älvsjöföretagarna endast används för mitt företags syften, aldrig för/åt någon annan.
  4. Jag lovar att aldrig agera med politiska syften. All utåtriktad information och reklam begränsas till opolitiska syften.
  5. Jag accepterar föreningens stadgar, som finns att hämta här.
  6. Vid uppsägning av medlemskapet betalas årsavgiften avrundat framåt till och med halvt kalenderår, räknat ifrån dag för meddelande om uppsägning. Betalda årsavgifter kan inte återkrävas.
  7. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor kan ändras av Älvsjöföretagarna, samt att jag då på nytt kan kvittera avtalet för att fortsätta använda mitt användarkonto.

 

Jag är medveten om att jag genom att kvitterar dessa villkor ingår ett bindande avtal med Älvsjöföretagarna företagsförening och att avtalet gäller fram tills dess att medlemskapet upphör samt att jag även skickat ett meddelande om att mitt användarkonto, eller företagsbehörigheterna, ska avslutas/ändras.

Om jag erhållit detta konto genom anställning hos ett medlemsföretag är jag medveten om att jag måste skicka meddelande om att avsluta mitt användarkontos behörigheter, senast, innan anställningen upphör.