Älvsjöföretagarnas medlems- och användaravtal & kontovillkor

  1.  Jag lovar och ansvarar för att hålla företagets uppgifter aktuella på denna webplats
  2. Jag är medveten om att användarkontot hos Älvsjöföretagarna är personligt knuten till mig och jag garanterar att inte utelämna mina kontouppgifter till obehörig.
  3. Jag garanterar att mass-mail-tjänsten hos Älvsjöföretagarna endast används för mitt företags kommersiella syfte och aldrig för utomstående.
  4. Jag lovar att aldrig agera med politiska eller religösa syften. All utåtriktad information och reklam begränsas till opolitiska och oreligösa syften.
  5. Jag accepterar föreningens stadgar, som finns att hämta här.
  6. Vid uppsägning av medlemskapet erläggs påbörjad årsavgift avrundat framåt till halvt kalenderår, räknat ifrån dag för meddelande om uppsägning. Betalda årsavgifter kan inte återkrävas.
  7. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor kan ändras av Älvsjöföretagarna, samt att jag då på nytt ska kvittera avtalet för att fortsätta använda mitt användarkonto.

 

Jag är medveten om att jag genom att kvitterar dessa villkor ingår ett bindande avtal med Älvsjöföretagarna företagsförening och att avtalet gäller fram tills dess att medlemskapet upphör samt att jag även skickat ett meddelande om att mitt användarkonto, eller företagsbehörigheterna, ska avslutas eller ändras. Vid försäljning av företaget skall ovanstående avtal överföras till ny ägare som utser fysisk person som övertar ansvaret och kontot.

Om jag erhållit detta konto genom min anställning hos medlemsföretaget är jag medveten om att jag måste skicka meddelande om att avsluta mitt användarkontos behörigheter, senast, innan anställningen upphör.