GDPR - Personuppgifter, POLICY

GDPR - Personuppgifter

Med "personuppgift" avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, som är i livet. Därför utgör t ex en e-postadress en personuppgift.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om våra medlemmar:

 • Du lämnar personuppgifter till oss i samband med din medlemsansökan.
  - Det är därför viktigt att du noga läser igenom konto-villkoren om hur vi hanterar uppgifterna för respektive medlemsform innan du aktivt godkänner dessa.
  Hanteringen av lämnade uppgifter framgår på två olika sätt;
 1. dels av allmänna villkoren för medlems-formen - vilket du aktivt godkänner, och
 2. dels i beskrivningen för varje fält, där det anges vilka som är behöriga att kunna ta del av respektive uppgift – dvs för den uppgift som du anger i fältet.

Hantering av personuppgifter

 • Vi lämnar aldrig ut några uppgifter, så att de kan spåras till enskild person.
 • Vi lämnar aldrig ut e-postadresser.
 • Våra företagsmedlemmar kan aktivt och frivilligt ange en e-postadress till företaget. Den e-postadressen utelämnas i enlighet med beskrivet syfte.
 • www.älvsjöföretagarna.se innehåller en funktion som automatiskt kan skicka meddelanden till olika medlemsformer - utan att vi utelämnar någon e-post- eller annan person-uppgift.
  - Den som använder denna funktion utelämnar automatiskt sitt eget namn- o. e-post-uppgift, i samband med utnyttjandet.

Lagring av personuppgifter

 • BoMedlemskap - man kan när som helst kan avsluta sitt konto och då raderas alla lämnade uppgifter. Vid avslutat konto sparas inte någon uppgift.
 • Företagsmedlemskap - Vid avträde så hanteras uppgifterna i två steg:
 1. Under första åren sparas uppgiften i register över FD medlemmar i enlighet med reglerna för GDPR.
 2. Därefter slängs uppgifterna, de sparas inte längre än nödvändigt och alla uppgifter hanteras i enlighet med regelverket i GDPR.

Välkommen som medlem i Älvsjöföretagarna