Villkor för associerade partners på älvsjöföretagarna.se

  1.  Jag lovar ansvara för att innehållet under den tilldelade behörigheten hålls aktuell och innehållet hålls inom ramen för det avsedda och överenskomna syftet.
  2. Jag är medveten om att användarkontot hos Älvsjöföretagarna är ett konto som är personligt knuten till mig och garanterar att inte utelämna mina kontouppgifter till någon annan.
  3. Jag garanterar att mass-mail-tjänsten hos Älvsjöföretagarna endast används för min förenings/kommuns/företags syften, aldrig för/åt någon annan.
  4. Jag lovar att aldrig agera med politiska syften. All utåtriktad information och reklam begränsas till opolitiska syften.
  5. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor kan ändras av Älvsjöföretagarna, samt att jag då på nytt kan kvittera avtalet för att fortsätta använda användarkontot med tilldelad behörighet.

Jag är medveten om att jag genom att kvitterar dessa villkor ingår ett avtal med Älvsjöföretagarna företagsförening och att avtalet gäller fram tills dess att samarbetet upphör och jag avslutar mitt  användarkonto, eller att behörigheterna ändras till överenkommen nivå.

Om jag erhållit detta konto genom anställning är jag medveten om att jag måste skicka meddelande om att avsluta mitt användarkontos behörigheter, senast, innan anställningen hos min arbetsgivare upphör.