Vi välkomnar Hemstöd24 som ny medlem

Handslag som välkomnar Hemstöd24 AB som ny medlem i föreningen

Hemtjänst, Avlösarservice, Ledsagare och Hushållsnära tjänster. 


Hemtjänst utöver det vanliga?
AB Hemstöd24 erbjuder vård och omsorg i hemmet, där ett gott bemötande och god kvalitet är centralt i allt man gör. Man ser de behövande som en kund som har specifika behov. Hemstöd 24 hjälper människor som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av olika funktions-anledningar, t ex; sjukdom, fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder. 
Verksamhetens sker inom söderort med kontor i Älvsjö. 
 
Hjälpen planeras i samförstånd med de behövande. På AB Hemstöd24 har man en stor respekt för självbestämmande och hög integritet. Önskemål och vanor uppmärksammas och får hög prioritet. 
Hemstöds24:s motto är att vara flexibla i arbetssättet och arbeta för att underlätta den dagliga livsföringen. Det unika är att man agerar som en inbjuden gäst i hemmet, och på så sätt får starka och fungerande band med kunden.