ÄLVSJÖS STOLTA HISTORIA!

BYALAGETS TIDSERA

Sammanhållning, hemkänsla och en stark vilja att kämpa för det gemensamma bästa har alltid varit Älvsjöbornas signum.

Här fick de inkräktande danskarna stryka på foten i slaget vid Brännkyrka redan år 1518. Älvsjö Gård var en av de största på Södertörn från 1600-talet, med både Farsta och Ersta på sina ägor. Tåget till Södertälje gav oss en tågstation under 1800-talets slut, och så satte 1900-talets egnahemsrörelse fart på småhusbebyggelsen bort mot Långsjön. De glada nybyggarnas starka sammanhållning lade grunden till dagens Älvsjökänsla och levande miljö.

ÄLVSJÖ VAR PÅ VÄG ATT FÖRVANDLAS TILL - SEX FILERS MOTORVÄG IN TILL STOCKHOLM.

1971 bildades Älvsjö Byalag som bl a kämpade för ett bra Centrum och bevarandet av ett obebyggt fritidsområde. Idag är det vi inom Älvsjöföretagarna som verkar för en positiv utveckling av vår egen region och närmiljö.