Viktigt: Älvsjöföretagarna har beslutat att lägga ner sin verksamhet och verka genom Företagarna i Stockholm framåt

                                                                                                                               

Viktigt: Älvsjöföretagarna har beslutat att lägga ner sin verksamhet och verka genom Företagarna i Stockholm framåt

                                                                                                                               

ÄLVSJÖ CENTRUM

SMART SHOPPING I ÄLVSJÖ

Älvsjö Centrum har en unik position som det naturliga navet för både resor och shopping i Älvsjö. Med pendeltåg och bussar inom bekvämt räckhåll är det nära till allt. Stockholms City är bara 10 minuter från Älvsjö, men varför handla där när det är så mycket bekvämare på hemvägen för alla Älvsjöbor?

ÅRETS ÄLVSJÖFÖRETAGARE

Varje år så koras Årets Älvsjöföretagare i samband med Älvsjöföretagarnas årsmöte.

 

Utmärkelsen Årets Älvsjöföretagare för år 2020 har blivit inställd. Styrelsen anser enhälligt att det inte på ett rättvisande sätt går att fastställa utmärkelsen under tiden som Corona-pandemin hämmar och påverkar marknaden och företagen i Älvsjö

 

ÄLVSJÖS STOLTA HISTORIA!

BYALAGETS TIDS-ERA

Sammanhållning, hemkänsla och en stark vilja att kämpa för det gemensamma bästa har alltid varit Älvsjöbornas signum.

Här fick de inkräktande danskarna stryka på foten i slaget vid Brännkyrka redan år 1518. Älvsjö Gård var en av de största på Södertörn från 1600-talet, med både Farsta och Ersta på sina ägor. Tåget till Södertälje gav oss en tågstation under 1800-talets slut, och så satte 1900-talets egnahemsrörelse fart på småhusbebyggelsen bort mot Långsjön. De glada nybyggarnas starka sammanhållning lade grunden till dagens Älvsjökänsla och levande miljö.

ÄLVSJÖ VAR PÅ VÄG ATT FÖRVANDLAS TILL - SEX FILERS MOTORVÄG IN TILL STOCKHOLM.

År 1971 bildades Älvsjö Byalag...

STOCKHOLMSMÄSSAN I ÄLVSJÖ


Stockholmsmässan i Älvsjö är alltid en plats att hålla ögonen på. Hit strömmar besökare från hela landet för att se och uppleva vad som händer på både den svenska och den internationella marknaden. De stora moderna hallarna byter ständigt skepnad och innehåll, allt från framtidens högteknologiska industriprodukter till landets största loppmarknad.

VI SOM ARBETAR FÖR ÄLVSJÖ


Välkommen till Älvsjöföretagarna!
Inom föreningen Älvsjöföretagarna hjälps vi åt att utvecklas och växa till oss på rätt sätt – både för vår egen verksamhet och för kundernas fördelar på sin egen närmarknad.

Vi tror på ett starkt samspel på sin egen hemmaplan, med konkurrenskraft utåt genom en gemensam strävan mot bättre service och prisvärda produkter.