Viktigt: Älvsjöföretagarna har beslutat att lägga ner sin verksamhet och verka genom Företagarna i Stockholm framåt

                                                                                                                                  http://www.alvsjoforetagarna.se/sites/default/files/pub/img/aff_logo_marke.gif

Viktigt: Älvsjöföretagarna har beslutat att lägga ner sin verksamhet och verka genom Företagarna i Stockholm framåt

Styrelsen arbetade med olika alternativ under 2022 för att framåt på bästa sätt ta till vara alla medlemmars intresse i att utveckla företagande/affärer och nätverkande. Det som styrelsen efter noga övervägande landade i är att Älvsjöföretagarna kan med fördel verka via Stockholms lokalavdelning av företagarna. Det innebär att Älvsjöföretagarna läggs ner/likvideras. Det har varit viktigt för oss att våra Älvsjöfrågor kan fortsätta drivas men med ännu större tyngd och fokus. Företagarna är som de flesta vet en stor organisation med fokus att främja företagarnas intresse. De har på senare år också valt att arbeta mycket mera lokalt och i närhet av Söderort och då t ex Älvsjö. Detta gör att vi känner att våra frågor och gemensamma intressen får mycket större förutsättningar beträffande Event, Ekonomi, IT, Marknadsföring, Kunskap/kompensutveckling och inte minst ett större och bredare nätverkande.   

 

Ovanstående förslag presenterades vid ett flertal medlemsmöten/beslutsmöten under hösten och slutligen vid års/beslutsmöte 2022. Arbetet har genomförts enligt våra stadgar. Utöver detta informerades alla löpande via mail och hemsidan. Styrelsen gav även förslag på hur medel/resurser/ekonomin kommer att hanteras vid en eventuell nedläggning. Medlemmarna gavs möjlighet att ge styrelsen instruktioner synpunkter på detta.  

 

Under arbetet har förutom styrelsen också företagarnas representanter att medverkat. Det ska också nämnas att de har erfarenhet att likande ”fusioner” och var behjälpliga.

 

Förutom lite sedvanlig pappersjuridik så kommer vi under våren få möjlighet att överräcka en gåva till en lokalföring som vi valt och beslutat att supportera. Vi återkommer till detta.  

 

Vi ser fram emot att växla upp 2023 med mera resurser för att verka för det lokala företagandet i Älvsjö via företagarnas lokala stockholmsavdelning och andra lokala företagare/näringsidkare.


Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen älvsjöföretagarna