Bostadsmarknaden har långsamt tinat upp under våren

Antagligen har ingen missat den uppmärksamhet som bostadsmarknaden fått i media det senaste halvåret. Från ett lokalt fastighetsmäklarperspektiv kan vi konstatera att det var hösten som bjöd på den största överraskningen då bopriserna överlag ganska dramatiskt föll tillbaka. Dessutom aviserade regeringen mitt i boprisfallet att det tidigare föreslagna amorteringskravet skulle införas fr.o.m. den 1 mars 2018. Precis som vi på Mäklarhuset Älvsjö tidigare förutspådde så ökade utbudet till rekordnivåer under februari. Utbudsökningen kompenserades dock med ett ökat intresse för att få sin bostadsaffär klar innan amorteringskravet trädde i kraft. Nu kan vi se att priserna stabiliserats och att utbudet av bostäder till salu sjunkit påtagligt i hela Stockholmsområdet. Undantaget utgörs av de områden som har ett stort utbud av nyproducerade lägenheter. Där brottas man fortfarande med ett mycket stort utbud och en ansträngd marknadssituation. Även de stora byggarna såsom t.ex. JM, Veidekke och Besqab har gjort tydliga prisjusteringar på sina nyproducerade bostäder för att anpassa sig till den nya, lägre prisbilden.

Det framtida läget på bostadsmarknaden är fortsatt svårbedömt men vi är försiktigt optimistiska. Utbudet av bostäder är i skrivande stund lägre än samma period tidigare år. Vi räknar med att utbudet kommer att öka men knappast till några rekordnivåer vilket talar för en stabilare marknad. Dessutom kommer signaler från flera håll om att räntorna under överskådlig tid kommer att ligga kvar på dagens mycket låga nivåer. Trots amorteringskrav och en viss allmän oro behöver människor fortfarande ha någonstans att bo – och bostäder saknas, det vet vi. Vår gissning är därför att vi kommer att se en bostadsmarknad i någorlunda balans men med relativt stora lokala variationer.