Förlorat eller upphittat

FÖRLORAT - UPPHITTAT

​Bil som står olämlipt parkerad och som kan vara stulen.
Kontakta i första hand polisen genom 114 14. Är den stulen så tar polisen hand om problemet.

Om inte och man känner att bilen bryter mot parkeringsbestämmelser så finns tips här nedan:

Förutsatt att den aktuella bilen står på gatumark (inte privat) så gäller ju regler om långtidsuppställning. Då skall bilen alltså kunna ”lappas” och om den visar tendens till att vara övergiven eller blir skrot, så skall de med en röd lapp ge ägaren en kort tids frist, sen flyttas bilen.

Det är inte vad jag vet Svensk Bevakningstjänst som har uppdraget, det är G4S som sedan hösten 2013 fick uppdraget.

Själv anmäler jag felparkerade bilar via www.stockholm.se och sedan bläddrar jag mig ner till FELANMÄLAN.

 

Stulet, borttappat eller skadat körkort:  Transportstyrelsen + Polis + UC

Körkortet har blivit stulet ellet tappats bort
Om du har tappat bort ditt körkort eller om det blivit stulet ska du göra en förlustanmälan hos Transportstyrelsen. När du förlustanmäler ditt körkort får du en blankett för ansökan om nytt körkort (grundhandling). Blanketten skickas till den adress där du är folkbokförd.
Här kan du förlustanmäla ditt körkort:
http://www.korkortsportalen.se/jag-har-forlorat-mitt-korkort/stulet-borttappat/

Du kan göra en förlustanmälan på Internet via länken ovan, eller kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefon 0771-81 81 81.

För att ditt körkort ska få förnyas i Sverige krävs i normala fall att du är permanent bosatt här. Ett svenskt körkort kan även förnyas hos Transportstyrelsen om du är permanent bosatt i en stat utanför EES. Du skriver sedan din namnteckning samt fäster ett nytt fotografi på den grundhandling du får efter din anmälan. Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillverkning av körkort. Betala med det inbetalningskort och OCR-nummer som skickas med grundhandlingen.

Har du inte kvar det svarskuvert som skickats med grundhandlingen kan du använda ett eget kuvert och skriva följande adress:

Transportstyrelsen
701 93 Örebro

När både grundhandling och betalning kommit in till Transportstyrelsen dröjer det upp till fem arbetsdagar innan du har ditt nya körkort. Ditt nya körkort kommer att ha en giltighetstid på tio år.

Läs mer om avgifter:
http://www.korkortsportalen.se/jag-har-korkort/avgifter/

Du får köra i Sverige även under den tid du inte har något körkort om det är borttappat eller stulet, under förutsättning att du har någon annan giltig identitetshandling. Du måste alltid kunna legitimera dig vid en kontroll. Om ditt körkort kommer till rätta efter att du har förlustanmält det ska du lämna in det till Transportstyrelsen.

Läs mer om stulen eller borttappad ID-handling på polisens webplats:  http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/

Körkortet har blivit skadat

Har du kvar ditt körkort men det har skadats eller blivit slitet kan du begära att få förnya körkortet. Det gör du genom att kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefon 0771-81 81 81 eller använda kontaktformuläret på sidan

http://www.korkortsportalen.se/kontakt/

Ditt körkort anses som trasigt eller förstört om Polisen inte kan säkerställa din identitet med hjälp av ditt körkort. Observera att om ditt körkort inte fungerar som identitetshandling så behöver du legitimera dig på något annat sätt.

Polisanmäl på 114 14

Anmäl stöld och förlust

Via internet kan du enbart anmäla stöld, inbrott, förlorade eller borttappade tillhörigheter och lägga till eller ändra en tidigare gjord anmälan. Du kan också ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Du ska inte anmäla brott via internet om du har skyddad identitet. Ring istället 114 14 eller besök en polisstation. I nödsituation ringer du alltid 112.

MOBIL

Har din mobiltelefon blivit stulen eller borttappad, anmäl det till Polisen. Tänk på att Polisen inte spärrar mobiltelefonen eller SIM-kortet.

Definition av brottet:
Brottet innebär att en okänd person tillgripit din mobiltelefon, det vill säga att din mobiltelfon är stulen eller att du blivit rånad.

Har du tappat bort mobiltelefonen är det inget brott, du kan ändå polisanmäla händelsen.

Att tänka på vid anmälan
Anmäl stulen eller bortappad mobiltelefon via internet eller på telefon 114 14. Det är viktigt att berätta så detaljerat som möjligt om händelsen för att öka polisen möjligheter att utreda brottet. Uppge telefonens IMEI-nummer för polisen eftersom mobiltelefonen då blir sökbar i anmälningssystemet.
Polisanmäl via Internet:
http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/Anmalan-via-Internet/

IMEI–nummer är mobiltelefonens 15 siffriga ”personnummer”. Numret finns på kvittot eller på mobiltelefonens kartong.
Du kan också få fram din telefons IMEI-nummer genom att slå *#06#, då visas numret i displayen.
Tänk även på att:
•    Spärra telefonen hos din mobiloperatör! Polisen spärrar inte mobiltelefoner eller SIM-kort. Du behöver då uppge telefonnummer, IMEI-nummer och numret på polisanmälan.
•    Kontakta även ditt försäkringsbolag.
•    
IMEI–nummer: 15 siffror  (skriv upp numret o spara)

PUK-kod
Om du skrivit fel PIN-kod tre gånger så låses din telefon med ytterligare ett steg för att skydda din telefon så inte obehöriga ska få tillgång till den. För att komma åt telefonen måste du då ange en PUK-kod.
Har du tappat bort din PUK-kod?
Om du har tappat bort din PUK-kod kan du återfå den genom att kolla på hållaren till ditt SIM-kort.

IMEI-nummret är din telefons unika serienummer. Om du tappar bort din telefon eller om den blir stulen så anger du ditt IMEI-nummer vid polis- och förlustanmälan. Din operatör kan då låsa din telefon så inga obehöriga kan komma åt, eller använda den. Det underlättar även polisens jobb då de vet vilken telefon som är just din.
Om du har tappat din telefon, eller om den blivit stulen behöver du göra en polisanmälan och även låsa din telefon och ditt SIM-kort. För  förlust- eller stöldanmälan hos polisen kan du besöka polisen.se/anmalan.
För att låsa telefonen kontaktar du din teleleverantörs kundservice. Skriv upp telefonnummer.