Sophämtning

Sophämtning

Här kommer en del tips och regler.

Tänk på att sopkärlet ska vara utställt max 3 meter
från tomtgräns senast klockan 6 på hämtningsdagen. Kärlet skall stå fritt med draghantaget vänt mot sophämtaren.

Att tänka på inför vintern är att skotta framför kärlet så att sophämtningen kan ske utan störningar. Eventuella vallar som skapas framför kärlet av sopbilar måste skottas undan.

Om det inte finns någon bra placeringsplats för sopkärl så är det idé att skapa en.

Om man inte är nöjd med hämtning ex om kärl inte placeras rätt så använd nedanstående mailadress och ange  närmare uppgifter om problemet.

Adresser
RenoNorden AB
Telefon till arbetsledning 08-408 08 141
Mailadress: post811sthlm@renonorden.se