Sophämtning - utebliven

Man kan anmäla den uteblivna sophämtningen på Stockholm Vatten och Avfall. 

Igår fick jag detta beskedet från en av deras handläggare:

 

Hej!

Vi jobbar på att det ska vara åtgärdat under helgen.

Läs mer på www.svoa.se

Jag har lagt en reklamation på den uteblivna sophämtningen.

 

Med vänlig hälsning

Elin Ahlin

Handläggare

 

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

KUND & KOMMUNIKATION

106 36 STOCKHOLM

Besöksadress: Bryggerivägen 10

Telefon: 08-522 120 00

elin.ahlin@svoa.se